Showing 1–12 of 24 results

Rau ăn lá

Giá đỗ

7.500 /0.3kg

Rau ăn lá

Bắp cải trắng

15.000 /0.5kg

Rau ăn lá

Cải bẹ

15.000 /0.5kg

Rau ăn lá

Cải chip

15.000 /0.5kg

Rau ăn lá

Cải mơ

15.000 /0.5kg
Sắp có

Rau ăn lá

Cải ngọt

15.000 /0.5kg
Sắp có

Rau ăn lá

Cải ngồng

15.000 /0.5kg

Rau ăn lá

Cải Nhật

15.000 /0.5kg

Rau ăn lá

Lá lốt

15.000 /0.5kg
Sắp có

Rau ăn lá

Mồng tơi

15.000 /0.5kg
Sắp có

Rau ăn lá

Rau bí

15.000 /0.5kg
Sắp có

Rau ăn lá

Rau dền

15.000 /0.5kg